Butle gazowe

Przed napełnieniem każda butla podlega kontroli stanu technicznego

Butle są napełniane na specjalistycznych automatach, co gwarantuje zgodność deklarowanej wagi i maksimum bezpieczeństwa podczas użytkowania. 

Butle po napełnieniu są poddawane kontroli szczelności, a zawór butli zabezpieczany firmową folią

W wypadku upływu terminu legalizacji butli wykonujemy kompleksowe badanie techniczne w celu dopuszczenia do użytkowania. 

Zajmujemy się legalizacją butli turystycznych, butli 11 kg i 33 kg

Posiadamy rozległą sieć dystrybucji gazu płynnego w butlach 11 kg,
na terenie całego Podlasia.

gk-gaz-bialystok-butle

Dostawy gazu na telefon

Białystok

Hajnówka