Właściwości gazu

Gaz płynny potocznie nazywanym LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) należy do grupy węglowodorowych gazów płynnych, którego składnikami są propan i butan.
Gaz płynny jest gazem bezwonnym, jednak przed wprowadzeniem go do dystrybucji jest nawaniany w celu wykrycia ewentualnej obecności gazu w powietrzu.
Gaz płynny jest paliwem ekologicznym oraz ekonomicznym, o wysokiej wartości opałowej. LPG stosowany jest do napędu samochodów, procesów technologicznych oraz jako źródło energii do ogrzewania domów, hal przemysłowych, obiektów inwentarskich itp.

gk-gaz-bialystok

Porównanie wartości opałowych różnych nośników energii:

Wartość opałowa / Jednostka
1 kg
1 L
1 m3
Gaz płynny
46,0 MJ/kg *
25,1 MJ/L *
98,9 MJ/m3 **
Olej opałowy
43,2 MJ/kg
38,8 MJ/L
---
Gaz ziemny
---
---
35,4 MJ/m3
Węgiel kamienny
16,7 - 29,3 MJ/kg
---
---

* Faza ciekła
** Faza gazowa
1L płynu 0,254 m3 gazu