Instalacje zbiornikowe

Wykonujemy instalacje zbiornikowe na gaz płynny z przeznaczeniem dla klientów indywidualnych jako przydomowe, przemysłowe oraz dla pomieszczeń inwentarskich. W zależności od potrzeb grzewczych oferujemy zbiorniki naziemne o pojemności:

  • 2700 litrów – Qmax = 30,0 kW
  • 4800 litrów – Qmax = 50,0 kW
  • 6400 litrów – Qmax = 60,0 kW

W naszej ofercie są również zbiorniki na gaz płynny w wersji podziemnej. W przypadku dużych instalacji przemysłowych proponujemy łączenie zbiorników w baterie lub wykonanie stacji redukcyjnej z parownikami gazu.

Dystrubucja gazu LPG

Oferujemy:

  • projektowanie  zewnętrznej instalacji zbiornikowej,
  • dzierżawę lub zakup zbiornika,
  • wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej oraz nadzór w trakcie realizacji inwestycji,
  • niezbędne uzgodnienia oraz przeglądy okresowe dzierżawionych zbiorników  w ramach dozoru wykonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • badanie zaworów bezpieczeństwa zbiorników zgodnie z wymogami UDT,
  • dystrybucję gazu propan do celów grzewczych;