Stacje LPG

Gaz płynny propan-butan, zwany często również autogazem, to ekologiczne paliwo do napędu samochodów. Silniki zasilane gazem LPG nie wydzielają do atmosfery szkodliwych substancji, zaś emisja tlenku węgla stanowi 25% ilości wydzielanej przy spalaniu etyliny. Niższe koszty eksploatacji oraz redukcja substancji toksycznych wydzielanych do atmosfery sprawia, że jest konkurencyjny w porównaniu do innych substancji napędowych. PGK sp. z o.o. zapewnia dostawę gazu płynnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja2021r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) dbając jednocześnie o optymalny skład mieszanki, w zależności od pór roku tak, aby zapewnić prawidłową pracę silników samochodowych. Na terenie województwa podlaskiego posiadamy własne stacje autogazu. Będąc bezpośrednim importerem gazu płynnego dostarczamy gaz propan-butan o najwyższej jakości.

gk-gaz-bialystok-lpg

Adresy naszych stacji LPG:

Białystok, ul. Dolistowska 1

Czarna Białostocka, ul. Piłsudskiego 45

Hajnówka, ul. Białostocka 7D

Sokółka, ul. Kolejowa 8